HAIFU JC 200

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) yüksek yoğunlukta odaklanmış ultrason dalgasını kullanarak patojenik dokuyu ısıtmak ve yok etmek için kullanılan çok hassas bir terapotik ultrason yöntemidir.

Tümöre terapotik veya ablatif bir ultrason enerjisi seviyesi uygulamadan önce, planlama ve hedefleme yapmak amacıyla eş zamanlı bir görüntüleme yöntemiyle tedavi uygulanacak bölgenin ve tümörün görüntülenmesi gerekmektedir. Bu görüntüleme yöntemleri yaygın olarak USG ve MRI dır.

 haifu-jc-200 SESA Elektronik olarak distribütör-lüğünü yaptığımız HAIFU firması  1988 yılından beri 23 senedir HIFU çalışmaları ile uğraşmaktadır. 1992 yılında araştırma ekibi-ni,1999 yılında firmayı ve klinik olarak ilk cihazını kurmuştur.İngiltere de Oxford Üniversitesi, Dundee  Üniversitesi, Japonya’da Chiba Üniversitesi, Çin’de Hong Kong üniversiteleri ile akademik çalışmalara katılmaktadır.

HIFU tekniğinde; ultrason dalgasının odaklanarak yoğunluğunun artması sağlanır. Bu yoğunluğu artan odaklanmış ultrason demeti odak noktasında termal bir ısı artışı meydana getirmektedir.65 º – 100 º C arası artan bu ısı dokuda ablasyona sebep olmaktadır. HIFU tekniği terapötik tümör tedavisinde minimum düzeyde toksik radyasyon yaydığı için (non-ionize) , non-invaziv olduğu için ve odak noktasının uzağına termal etki azaldığı için komşu dokulara minimum yan etki yaptığı için tercih edilebilmektedir. HIFU tekniğinde ablasyon yapılacak tümörün hacimsel olarak taranması gerektiğinden bu taramayı real time (eş zamanlı) görüntülemek komşu dokulara yanlış hedefleme sonucu zarar vermemek için çok önemlidir. MRI görüntüleme tekniğinde bir görüntü 6 sn de alınmaktadır. Bunun sebebi k-uzayında     (k-space) komple bir tarama yapmak durumunda olmasıdır. Bu şekilde hem real time görüntü elde edilememekte hemde tedavi 3-4 saat gibi uzun bir süre almaktadır.  USG görüntüleme tekniğinde ise taranacak bölge ve tümör real time gözlemlendiği için doktor tümörü tam olarak hedefleyebilmekte ve ablasyon yapabilmektedir. Bu yöntem ile tedavi yaklaşık bir saat gibi çok daha kısa bir süre almaktadır. HAIFU firmasının JC ve JC 200 modelleri USG görüntüleme tekniğini kullanarak çalışmaktadır.

HAIFU firmasını beş farklı modeli bulunmaktadır. Bu modellerden JC modeli 1999 yılında ilk olarak klinik alanda kullanılmaya başlanmış, 2005 yılında CE belgesini almıştır. Bu firmanın en kapsamlı modeli olup

Endikasyonları;

Malign Tümörler:

 • Karaciğer,
 • Böbrek,
 • Meme,
 • Pankreas,
 • Kemik,
 • Yumuşak Doku,
 • Metastatik kanserler ,
Benign Tümörler:

 • Uterus Fibromları,
 • Uterus Myomları,
 • Meme Fibroadenomu

 

 mr_1

 

JC 200A Abdominal modeli 2007 yılında CE belgesi almış olup endikasyonları:

 • Karaciğer,
 • Böbrek,
 • Meme,
 • Pankreas tır.
 haifu-jc-200-2  mr_2

JC 200D Uterine modeli endikasyonları ise : Uterus Fibromları ve Myomlarıdır. Diğer iki modeli ise ; alerjik rhinitler için kullanılan Seapopinna CZB modeli ve Vulva’nın neoplastik olmayan epitelyal hastalıklarında,Servikal ektopi (servikal erozyon), Servikal Kistler, Servikal hipertrofi ve  Vulva kondiloma akuminatum için kullanılan Seapostar CZF modelidir.

HAIFU firmasının cihaz kurduğu önemli merkezler :

 •  UK-Oxford Churchill Hospital, Radcliffe Hospital,
 • Spain-Barcelona Hospital University Mutua de Terrassa, Pascual Hospital,
 • Italy- European Institute of Onclology, Sora Oncology Centre, Careggi General Hospital, Rome American Hospital, Cisanello University of Pisa University,
 • Russia-Medical Center of Federal Bank of Russia, National Medical Surgical Center,
 • Ukraine-Kiev Oncology Hospital.