SIMEKS Simpass Endo

Perifer Dilatasyon Kateteri
  • Simpass Endo perifer dilatasyon kateteri, Türkiye’nin ilk 0,014” RX PTA Balon Dilatasyon Kateteri olma özelliğini taşımaktadır.
  • İliak Arter, Renal, Karotis ve İntrakranial uygulamaları için farklı uzunluklar (90,115,160cm) şaft seçeneği
  • 20mm’den 220mm’ye kadar balon uzunluğu
  • Hidrofilik kaplı flexible distal şaftı ile arttırılmış lezyon geçiş kabiliyeti
  • Düşük sürtünmeli kılavuz tel lümeni ile üstün kılavuz tel takibi
  • 0,035” OTW PTA Balon Kateter ve 0,014” RX PTA Balon Kateter