SIMEKS Simchrome

CoCr Koroner Stent Gönderim Sistemi

Yüksek radyal dayanıma sahip CoCr Simchrome stent platformu, stent gönderim sistemi olarak yeniden tasarlanmış Simpass balon kateter üzerine yüklenmiştir. Düşük duvar kalınlığı, flexible stent dizaynı ve düşük krimp profili sayesinde en zor ve kıvrımlı lezyonlardan kolay geçiş imkanı sağlar.

  • Küçük damarlar için dizayn edilmiş flexible CoCr stent platformu
  • 85 mikron duvar kalınlığı ve floroskopi altında yüksek radyoopasite
  • Düşürülmüş yüzey genişliği ile Düşük metal – arter oranı (%11-13)
  • Yüksek radyal dayanım
  • 8 bar basınçta homojen açılım
  • 0.017” giriş profiline sahip stent gönderim sistemi